Hướng dẫn mua hàng, đặt hàng trên nhasachonline.vn:

Bước 1: Tìm kiếm sản phẩm cần mua.

Bạn có thể lọc sản phẩm cần tìm kiếm theo tùy chọn có sẵn như: Loại sản phẩm  Giá sản phẩm  

Bước 2: Chọn sản phẩm yêu thích Chọn mua để thêm sản phẩm vào giỏ hàng 

Tiếp tục mua sản phẩm khác (nếu có nhu cầu) 

Bước 3: Bấm vào biểu tượng giỏ hàng > xem chọn sản phẩm bạn muốn mua > Bấm CHỌN MUA

Chọn mã miễn phí vận chuyển và mã giảm giá (nếu có) 

Tăng giảm số lượng sản phẩm cần mua (nếu cần).

Một số sản phẩm có thể bị giới hạn số lượng được mua.

Bước 4: Chọn địa chỉ nhận hàng, đơn vị vận chuyển, phương thức thanh toán phù hợp 

Bước 5: Bấm đặt hàng  

Đơn hàng của bạn đã hoàn tất và được chuyển tới chúng tôi. 

Chúng tôi  sẽ xử lý và liên lạc lại với bạn để thực hiện giao dịch.