nha-quan-ly-tam-va-tai
nha-quan-ly-tam-va-tai
nha-quan-ly-tam-va-tai
nha-quan-ly-tam-va-tai

Nhà quản lý Tâm và Tài

400,000đ 450,000đ

Bộ sách viết về câu chuyện cuộc đời và sự nghiệp những Nhà quản lý có “Tâm” có “Tài”, vượt qua thử thách, khẳng định tài năng, nhân cách, c&

Số lượng
Bộ sách viết về câu chuyện cuộc đời và sự nghiệp những Nhà quản lý có “Tâm” có “Tài”, vượt qua thử thách, khẳng định tài năng, nhân cách, có những cống hiến cho xã hội, đất nước, khẳng định Bản lĩnh Anh hùng trên các mặt trận kinh tế, chính trị, khoa học, xã hội.