nhung-bac-thay-hau-bong-viet-nam
nhung-bac-thay-hau-bong-viet-nam
nhung-bac-thay-hau-bong-viet-nam
nhung-bac-thay-hau-bong-viet-nam

Những bậc thầy hầu bóng Việt Nam

200,000đ 250,000đ

"Những bậc thầy hầu bóng Việt Nam" (NXB Văn hóa Thông Tin) do Vanhoavietbooks xuất bản và phát hành.

Số lượng
"Những bậc thầy hầu bóng Việt Nam" (NXB Văn hóa Thông Tin) do Vanhoavietbooks xuất bản và phát hành. Cuốn sách viết về câu chuyện những bậc thầy về “hầu bóng”, những người có tâm công đức xây dựng chùa, đền, điện… bảo tồn vốn cổ, kính ngưỡng Phật thánh, sống nhân ái và từ tâm. Những bậc thầy diễn xướng chầu văn, hát văn...

Sản Phẩm Xem Cùng